O Szkole

Szkoła języków obcych "PERFECT" istnieje od 1996r.

Od września 2008 swoją siedzibę ma przy ul. Mickiewicza 19
(róg Mickiewicza i Sienkiewicza - naprzeciw Katedry Mariackiej).
Obecna lokalizacja szkoły pozwala naszym klientom na dogodny dojazd.
W pobliżu szkoły znajdują się przystanki wielu linii autobusowych.

------------------------------------------


Nasza szkoła zapewnia :

• Naukę w grupach 8-12 osobowych, dobranych pod wzgledem
   wieku uczniów i poziomu zaawansowania.

• Kwalifikację do odpowiednich grup na podstawie testów lub rozmów
   kwalifikacyjnych.

• Znakomity zespół doświadczonych, cenionych lektorów - absolwentów
   filologii

• Zajęcia z wysoko kwalifikowanymi "native speakers"

• Serdeczną i kameralną atmosferę, sprzyjającą trosce o indywidualne
   postepy każdego ucznia.

• Możliwość przesunięcia w trakcie semestru do innej grupy, jeżeli
   okaże się, że uczeń nie radzi sobie w danej grupie lub jest w tej grupie
   za dobry.

• Dostosowanie się do potrzeb słuchaczy dzięki wnikliwej analizie ankiet
   przeprowadzanych na koniec roku szkolnego oraz bieżącym
   rozmowom z lektorami.

• Możliwość uczestnictwa w wycieczkach do Wielkiej Brytanii i obozach
   językowych w Polsce.

• Skuteczne przygotowanie do egzaminów maturalnych, Cambridge FCE,
   CAE oraz DELF z języka francuskiego.

• Kursy "Business English" oraz różne inne formy kursów na zlecenie
   firm.

• Kursy dla różnych grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, prawników.

------------------------------------------


Zachęcamy do zapoznania się z listą lektorów pracujących w naszej szkole. Publikujemy ją, jako jedna z nielicznych radomskich szkół, podając nazwiska lektorów, ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz szkoły (średnie i wyższe), w których są również zatrudnieni.

Czy w innych szkołach uzyskasz tak szczegółowe informacje
na temat lektorów, którzy będą Cię uczyć?


My z dumą prezentujemy naszych lektorów, ponieważ wszyscy oni posiadają tytuły magistrów filologii. Ponadto w naszym gronie jest dwoje lektorów z tytułami doktora nauk humanistycznych. A tym nie może się poszczycić żadna inna szkoła językowa w naszym mieście.

Pamiętaj! Efekty Twojej nauki zależą od tego, kto Cię uczy.

Nasi lektorzy :


  angielski

 


 
  mgr Sławomir Górka - dyrektor Szkoły
Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu i studiów magisterskich
na Uniwersytecie Warszawskim. Uczył języka angielskiego w Liceum Ekonomicznym i Wyższej Szkole Handlowej. Obecnie pracuje również jako tłumacz w firmie zajmującej się eksportem.
Ukończył również studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
     
  mgr Małgorzata Duda
Absolwentka Anglistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracuje również jako lektor
w Politechnice Radomskiej.
     
  mgr Ewa Zarychta
Absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone również studia
podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych na Uniwersytecie
Warszawskim oraz kilka kursów dla nauczycieli języka angielskiego w Wielkiej Brytanii,
m.in. w Internationa House w Londynie, University of Aberdeen. Tłumacz przysięgły
jezyka angielskiego. Pracuje również jako wykładowca w Politechnice Radomskiej
     
  mgr Miłosława Juszkiewicz
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu i studiów magisterskich
w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych i Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Posiada również tytuł magistra ekonomii.
     
  David Morgan - Ph.D. (Doktor Nauk Humanistycznych)
Absolwent Wydziału Historii Beloit College Wisconsin w USA oraz Central European University
w Budapeszcie. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych (praca doktorska napisana i obroniona
w Polskiej Akademii Nauk). Pracował również jako wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie uczy również w Politechnice Radomskiej.
Posiada obywatelstwo amerykańskie. Od 14 lat mieszka w Polsce.
     
  mgr Katarzyna Świdzińska
Absolwentka Anglistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Pracuje również na Politechnice Radomskiej.
     
  Roy Scarsbrook - M.A. (Magister)
Obywatel Wielkiej Brytanii. Absolwent London University w Anglii. Posiada również tytuł B.A.
(licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego)


  hiszpański

   


 

mgr Jarosław Barański
Absolwent Wydziału Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje również jako nauczyciel języka hiszpańskiego w IV Liceum im. Tytusa Chałubińskiego, gdzie uczy klasy z wykładowym
jęz. hiszpańskim.  francuski

   
  mgr Hacene Kebbas
Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie w Algierze, specjalność literatura francuska.
Odbył staż nauczycielski w Centrum Lingwistyki Stosowanej w Besacon we Francji. Posiada
kwalifikacje egzaminatora dla międzynarodowych certyfikatów DELF i DALF.
     
  mgr Joanna Tuzimek
Absolwentka Filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat pracuje jako lektor języka francuskiego na Politechnice Radomskiej.


  niemiecki

   
  mgr Aldona Karasek
Absolwentka Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kursy doskonalące
w zakresie metodyki języków obcych, organizowane m.in. przez Instytut Goethego w Warszawie.
Pracuje również jako nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego.


  rosyjski

   
    dr Galina Cisowska
Urodzona w Tadżykistanie. Od 1986 roku mieszka w Polsce. Ukończyła studia na Uniwersytecie
Transportu w Moskwie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest doktorem nauk humanistycznych.
Prace doktorską obroniła w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie.
Pracuje w Politechnice Radomskiej jako lektor języka rosyjskiego i kierownik Studim Jezyków Obcych.
     
   
"PERFECT" Szkoła Języków Obcych - 26 600 Radom, ul. Mickiewicza 19, tel./fax 048 363 46 81